“การเมืองของการนิยามและการเขียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยจะยังคงไม่จบง่ายๆ และจะอยู่กับเราไปอีกนาน เพราะที่ใดมีการครอบงำที่นั่นก็มีการต่อต้าน และไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะเหลือความหมายเดียวตามที่ใจใครต้องการ ไม่ว่าจะบีบบังคับกันอย่างไร คำนิยามที่ไม่ถูกใจก็จะยังหาทางเล็ดลอดและเผยแพร่ต่อไปตามช่องทางที่พอมีทั้งบนดินและใต้ดิน แถมตามหลอกหลอนให้เราหงุดหงิดอยู่เรื่อยไป” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก “ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ”)

ที่มาภาพ: http://www.european-network-of-political-foundations.eu/cms/News/International-Day-of-Democracy-2009

ที่มาภาพ: http://www.european-network-of-political-foundations.eu/cms/News/International-Day-of-Democracy-2009

(ตีพิมพ์ครั้งแรกใน October 09, ตุลาคม 2553)

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply