Tag: ประชาธิปไตย

  แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้่างเสริมเสรีภาพ

  รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจวิวาทะในระดับสากลระหว่างนักคิดที่สนับสนุนแนวคิดชุมชนนิยมและผู้ที่วิพากษ์แนวคิดดังกล่าวผ่านมุมมองเรื่องเสรีภาพ โดยมุ่งสำรวจทั้งในประเด็นเรื่องการรักษาวัฒนธรรม สิทธิชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อนำเนื้อหาข้อถกเถียงดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบพิจารณาแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอหนทางเชื่อมร้อยแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิดการสร้างเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของผู้คน

  ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ

  “การเมืองของการนิยามและการเขียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยจะยังคงไม่จบง่ายๆ และจะอยู่กับเราไปอีกนาน เพราะที่ใดมีการครอบงำที่นั่นก็มีการต่อต้าน และไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะเหลือความหมายเดียวตามที่ใจใครต้องการ ไม่ว่าจะบีบบังคับกันอย่างไร คำนิยามที่ไม่ถูกใจก็จะยังหาทางเล็ดลอดและเผยแพร่ต่อไปตามช่องทางที่พอมีทั้งบนดินและใต้ดิน แถมตามหลอกหลอนให้เราหงุดหงิดอยู่เรื่อยไป” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก “ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ”)

  สงครามศักดิ์สิทธิ์ในห้วงวิกฤต

  ภายหลังแซม โฮส ผู้ถูกป้ายสีว่าเป็น ‘ไอ้มืด’ ผู้สังหารเจ้านายตนเองถูกจับได้ “เหล่าคนขาวตัดหู นิ้วมือ และอวัยวะเพศ เลาะผิวหน้าออก บางคนก็เอามีดแทงซํ้า แล้วร่วมเฝ้ามองร่างกายของโฮสถูกเผาทั้งเป็นอย่างสะใจ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวน และเนื้อตัวที่บิดงอไปมาตามแรงเพลิง”

  เราแน่ใจได้หรือไม่ว่ามนุษย์ทุกวันนี้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต เรามี ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ มากกว่าแต่ก่อน และเราเลิก “ด่วนพิพากษาตัดสินผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมด้วยตาชั่งที่สร้างขึ้นจากอัตตาและอคติของตน” แล้วแทนที่ด้วยการ “พยายามเข้าใจคนอื่น มีเมตตาต่อคนอื่น และเคารพในความแตกต่างหลากหลายหลากสีสัน”

  ในเมื่อจวบจนปัจจุบัน ทุกครั้งที่วิกฤติเริ่มขึ้นแทบทุกคนยังคงคิดว่า “กำลังสู้รบอยู่ในสงครามศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตนเป็นนักรบแห่งความถูกต้อง ความดี ความงาม ความจริง”