“เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต ค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ค่อนข้างมั่นใจได้ว่า ไม่เกิน 15-20 ปีข้างหน้า เราจะมีปัญหาความยั่งยืนทางการเงินของระบบสวัสดิการ และปัญหาวิกฤติฐานะทางการคลังอันเกี่ยวเนื่องกับการล้มละลายของระบบสวัสดิการ สังคมไทยควรเพิ่มอัตราการออมอย่างน้อยร้อยละ 2-3 เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเพียงพอต่อการลงทุน ลดการพึ่งพิงทุนต่างประเทศ”

http://2.bp.blogspot.com/_QFlHz_hg6rY/TEuQTmR-GNI/AAAAAAAABZQ/ra_nMAIai_I/s1600/savings.jpg

Download (PDF, 97KB)

Comments are closed.