โดย:เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุธีร์ ศุภนิตย์
วันที่:June 17, 2012

การคุ้มครองผู้บริโภคในไทยยังอ่อนแอ รัฐไม่ให้ความสำคัญอย่างที่ควรจะเป็น ผู้บริโภคไม่รวมกลุ่มให้เข็มแข็ง ผู้เขียนเสนอให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องเสียใหม่ พร้อมกับเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนตัวบทกฎหมายที่ทำหน้าที่กำกับควบคุม แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคดูแลผลประโยชน์ตนเอง

http://fellinlovewithdata.com/wp-content/uploads/2011/07/consumerism.jpg

Download (PDF, 4.7MB)

Comments are closed.