โดย:ภูริชญา วัฒนรุ่ง
วันที่:June 29, 2012

“เนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและวิถีทางในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น”
รายงานวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจตรงที่นำประสบการณ์จากต่างประเทศมาเรียนรู้ทำความเข้าใจ และสืบสาวประวัติศาสตร์ความคิดไปถึงกรีกโบราณ
เนื้อหาแบ่งเป็นสี่ส่วน การทุจริตคอร์รัปชั่นในฝรั่งเศส การทุจริตคอร์รัปชั่นกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทุจริตคอร์รัปชั่นกับโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษา NGO และการทุจริตคอร์รัปชั่นกับการตอบโต้ทางวิชาการ

http://farm2.staticflickr.com/1301/1449242370_e522bc7f5d.jpg

Download (PDF, 682KB)

Comments are closed.