โดย:สุทธศรี วงษ์สมาน
วันที่:July 14, 2012

การปฏิรูปครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในสี่ด้าน คือคนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน คนไทยใฝ่รู้ คนไทยใฝ่ดี และคนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยเสนอเกณฑ์ที่ใช้วัดเป้าหมายชุดนี้มา 20 ตัว และการจัดตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขึ้นมาเพื่อให้ความสนับสนุน

http://region4.prd.go.th/images/article/news11547/n20120125123848_220056.jpg

Download (PDF, 172KB)

Comments are closed.