“นับตั้งแต่่มีกระแสของการเรียกร้องให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประเด็นหนึ่งที่ถูกสังคมหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงให้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับต้นๆ ของการปฏิรูปคือ ‘ระบบสวัสดิการ’ ดังนั้นเครือข่ายวิชาการการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย จึงได้จัดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อเสนอ ที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด โดยเชิญนักวิชาการที่เชี่ยวชาญมานําเสนอข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อผลักดันในการขับเคลื่อนงานประเด็นระบบสวัสดิการ”

http://www.zupzip.net/uploads/gallery/1/1/hvUI8.jpeg

Download (PDF, 154KB)

Comments are closed.