โดย:ศรีวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์ บันทึก
วันที่:August 24, 2012

บันทึกช่วยจำการประชุมภาคียุทธศาสตร์งานปฏิรูปการศึกษา/ขับเคลื่อนงานเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/192/448/original_cfs2.jpg?1285615267

Download (PDF, 236KB)

Comments are closed.