โดย:ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล
วันที่:July 16, 2012

การจัดการศึกษามีส่วนทำให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัว การที่เศรษฐกิจและสังคมไทยยังมีปัญหา สะท้อนว่ารัฐบาลไทยยังจัดการศึกษาได้ไม่ดีพอ
ผู้เขียนเน้นไปที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงาน

http://www.mwit.ac.th/Content_MWITS/2-2552/03-10/26-03-10/5.jpg

Download (PDF, 82KB)

Comments are closed.