โดย:สยามธุรกิจ
วันที่:July 16, 2012

ประมวลผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของรัฐบาลประชาธิปัตย์ในรอบ 1 ปี ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีผู้เสนอความเห็นว่า การพัฒนาการศึกษาที่ทำกันใน 9 ปีที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาจากยอด ไม่ใช่การพัฒนาจากฐานซึ่งเป็นแนวทางการปฏิรูปที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านการศึกษาที่เด่นที่สุดของรัฐบาลนี้คือการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ แต่เน้นไปที่การปฏิรูปโครงสร้าง ควรต้องมองไปที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

http://www.nohosolo.com/wp-content/uploads/2012/06/edooja.jpg

Download (PDF, 50KB)

Comments are closed.