โดย:
วันที่:July 16, 2012
U-Knowledge:
ประเภท: รายงาน
ป้ายคำ:, ,

คุณภาพการศึกษาของชาติอยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้มีจำนวนมาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจึงเห็นว่าการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร จะช่วยรองรับให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานชิ้นนี้ส่วนหนึ่งนำเสนอแผนงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร

http://1.bp.blogspot.com/_PPEmkqZrRaA/TQ2h3P2FYCI/AAAAAAAAB4I/lBHo7qvB_iw/s1600/kru.jpg

Download (PDF, 228KB)

Comments are closed.