โดย:สุรศักดิ์ นานานุกูล
วันที่:July 26, 2012

เสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (business networking) แก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เพื่อให้พ้นจากการล้มเหลวทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก การรวมตัวกันของธุรกิจขนาดเล็กก็เพื่อสร้างให้เกิดจุดเด่นบางอย่างดังที่ธุรกิจขนาดใหญ่มี แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาจุดเด่นของธุรกิจขนาดเล็กไว้

http://comerecommended.com/files/2012/03/networking.jpg

Download (PDF, 67KB)

Comments are closed.