โดย:ขบวนองค์กรชุมชนจากเวทีสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติ
วันที่:June 19, 2012

ปัญหาหนักอก ชุมชนแก้ไข เสนอแนะต่อรัฐบาล
ประเด็นปัญหาที่เวทีสัมมนาหยิบยกขึ้นมา ได้แก่ ที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนและโครงการพัฒนาของรัฐ หนี้นอกระบบและหนี้ของเกษตรกร การเมืองและความขัดแย้งรวมถึงการใช้อำนาจรัฐที่อยุติธรรม ยาเสพติดและเยาวชน และปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจ

http://www.asoke.info/04Agriculture/OFNT/image/slide/slide0029_background.jpg

Download (PDF, 73KB)

Comments are closed.