ข้อเสนอให้ปฏิรูปอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

http://kbusociety.eduzones.com/th/wp-content/uploads/2010/08/1242323644.jpg

Download (PDF, 74KB)

Download (PDF, 38KB)

Comments are closed.