โดย:วรากรณ์ สามโกเศศ
วันที่:July 19, 2012

“คนจนยอมทนจมน้ำเพื่อคนรวย” “คนปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา ต้องยอมจมน้ำเพื่อคนกรุงเทพฯ” “คนกรุงแสนสบายเมื่อเทียบกับคนจังหวัดน้ำท่วมอื่น ๆ”
ฯลฯ ความเชื่อเหล่านี้อาจมีความจริงอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาลงไปลึก ๆ แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าเป็นมายาคติ ในเรื่องคนจนต้องเสียสละเพื่อคนรวยนั้นเป็นมายาคติที่อันตรายต่อความมั่นคง บั่นทอนความสามัคคีของสังคม และที่สำคัญคือไม่เป็นความจริง

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=759473

Download (PDF, 51KB)

Comments are closed.