โดย:เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้
วันที่:July 5, 2012

แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ซึ่งเป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เป็นแผนพัฒนาจากรัฐบาล เป็นแผนที่ไปกำหนดชีวิตคนใต้ แล้วคนใต้ล่ะ อยู่ตรงไหน
ข้อเสนอจากบทความนี้คือให้รัฐบาลหยุดโครงการพัฒนา คนในพื้นที่ต้องสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนา และต้องมีการเปิดเวทีสาธารณะในแต่ละพื้นที่

http://travel.raikunni.com/wp-content/uploads/2009/09/13_01.jpg

Download (PDF, 42KB)

Comments are closed.