ประชากรผู้สูงอายุในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจกลายเป็นปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจ งบประมาณและการคลัง และสังคม หากขาดการเตรียมพร้อมที่ดีพอ ผู้เขียนตั้งคำถามไว้ 6 ประเด็น คือ ระบบบำเหน็จบำนาญครอบคลุมมากน้อยเพียงใด เมื่อเกษียณอายุไปแล้วจะมีรายได้พอในระดับใกล้เคียงก่อนการเกษียณอายุหรือไม่ ความยั่งยืนของระบบที่นำมาใช้ ความเชื่อมโยงกันของกองทุนต่างๆ การสนับสนุนจากภาครัฐ และความตั้งใจจริงของภาคการเมือง

http://www.sirikitdam.egat.com/days/04april/images/0701pic.jpg

Download (PDF, 40KB)

Comments are closed.