โดย:สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์
วันที่:June 23, 2012

การใช้กระบวนการ “ประชาเสวนา” (Citizen Dialogue) ในการจัดทำ “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย” โดยมีสวัสดิการ 6 ประเภทเป็นหัวข้อหลักในการเสวนา ได้แก่ 1. สวัสดิการด้านการศึกษา 2. สวัสดิการด้านแรงงาน 3. สวัสดิการสำหรับผู้ว่างงาน 4. สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 5. สวัสดิการรักษาพยาบาล และ 6. สวัสดิการเพื่อผู้ด้อยโอกาส

ที่มา: http://varasarn18.blogspot.com/2010/09/3.html

Download (PDF, 1.5MB)

Comments are closed.