โดย:อาภรณ์ รัตน์มณี
วันที่:August 15, 2012

แจกแจงสาเหตุที่ระบบการศึกษาไทยพัฒนาได้ช้า ทั้งในด้านนโยบาย เพราะผู้ที่เข้ามากำกับดูแลการศึกษาในระดับชาติ ไม่เข้างานด้านการศึกษามากพอ และในด้านผู้ปฏิบัติ ครูไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นเรื่องหลัก รวมถึงในด้านโครงสร้างระบบการศึกษา ที่การเรียนการสอนเน้นการป้อนเข้า ไม่ได้เน้นสนับสนุนให้นักเรียนสนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงมาตรฐานของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/220/782/original_22222.jpg?1285428598

Download (PDF, 61KB)

Comments are closed.