โดย:ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินและฐานทรัพยากร คณะกรรมการปฏิรูป โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่:June 25, 2012

เรื่องโฉนดชุมชน ในอดีตแฝงอยู่ในพื้นที่ส่วนรวม ลำน้ำ ป่าเขา ในอดีต ชุมชนประกอบด้วยบ้านหลายบ้าน บ้านและเมืองจะอยู่ร่วมกัน บ้านคือตัวชุมชนตามธรรมชาติ มีวัดเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ทางสังคมจะใกล้ชิด หลายชุมชนรวมเป็นท้องถิ่น แต่รัฐมาแบ่งเป็นหมู่หนึ่ง หมู่สอง เป็นชุมชนของรัฐ ในภาคราชการ กระแสการพัฒนาจากข้างบนลงล่างได้ทำลายความเป็นชุมชนตามธรรมชาติ ถ้าจะฟื้นสังคมท้องถิ่นต้องดูจากชุมชนแบบนี้ ฐานความสัมพันธ์ของชุมชนธรรมชาติ คือความสัมพันธ์ทางสังคม

ที่มา: http://thaienews.blogspot.com/2011/03/blog-post_9412.html

Download (PDF, 114KB)

Download (PDF, 69KB)

Download (PDF, 1.65MB)

Comments are closed.