โดย:
วันที่:July 14, 2012

เนื้อหาพุ่งความสำคัญไปที่การจัดสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ ที่ประสบความไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมไม่ดีในการทำงาน ทั้งหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้
เนื้อหาอีกส่วนคือการผลักดันสวัสดิการชุมชน ปัญหาอย่างหนึ่งคือชุมชนมีสวัสดิการชุมชนหลายกองทุน จนซ้อนทับไปมาและซ้อนกับนโยบายรัฐ ยังไม่ครอบคลุมสวัสดิการทุกด้าน ต้องการพี่เลี้ยงมาช่วยด้านบริการจัดการและการจัดการความรู้

http://2.bp.blogspot.com/_CPK2wS3zEU0/TLFWameA47I/AAAAAAAAAFI/rS0RHrlB6_k/s400/la03.jpg

Download (PDF, 154KB)

Comments are closed.