กะเทาะปัญหาคุณภาพครูในเมืองไทย ก่อนทำการณ์ปฏิรูปอื่นใด ต้องเริ่มที่ครู
“จะต้องให้โอกาสครูได้พัฒนาตัวเอง คือให้มีความเป็นครูเพิ่มขึ้น มีการอบรม มีการขยายเครือข่ายอย่างที่คุณหมอวิจารณ์ทำ เพราะผมเชื่อว่าจะไปแก้ไขเรื่องของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการเขตมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล สร้างระบบการประเมินครู มันยากมาก เสียเวลาที่จะไปทำอย่างนั้น”

http://3.bp.blogspot.com/_aedqHk40El4/SW5Swhfs7YI/AAAAAAAACtA/uV_G1tnVGWU/s400/2470000050.jpg

Download (PDF, 92KB)

Comments are closed.