โดย:ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
วันที่:August 26, 2012

คุยเรื่องการปฏิรูปการศึกษากับ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
“ระบบการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพและความเป็นอัจฉริยะของผู้เรียนทุกคน ‘ทุกคน’ ต้องใช้กับทุกคนเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีอัจฉริยะด้านใดด้านหนึ่ง ระบบการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคน”

http://www.positioningmag.com/vaf/pictures/391/39182n_1l.jpg

Download (PDF, 101KB)

Comments are closed.