โดย:กนกวรรณ มะโนรมย์
วันที่:August 11, 2012

“ความแล้ง” ได้กลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ และสำคัญของประเทศไทยในขณะนี้เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าพื้นที่ทั่วประเทศ ขาดแคลนน้ำอย่างหนักเป็นระยะเวลานานหลายเดือน และหลายคนกล่าวไปในทำนองเดียวกันว่า ความแล้งในปี พ.ศ. 2548 นี้ถือเป็นความแล้งที่วิกฤตที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา
ปัญหานี้สื่อมวลชนแทบทุกแขนงได้เสนอข่าว รายการโทรทัศน์ทุกช่องถ่ายทำจากสถานที่จริง และนำบทสัมภาษณ์ของชาวบ้าน มาสื่อให้คนทั่วประเทศได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
จนขณะนี้สังคมโดยรวมได้มีความรู้สึกร่วมกันโดยอัตโนมัติว่า “ความแล้ง” ได้กลายเป็น “ปัญหาวิกฤต” ของพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไปแล้ว

ที่มา: http://udonechamber.com/home/information-chamber/1834-1834.html

Download (PDF, 53KB)

Comments are closed.