ต้องปฏิรูปประเทศไทย ให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง มีมติให้ปฏิรูปในประเด็นดังนี้
ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรธรรมชาติ การกระจายอำนาจ (สภาองค์กรชุมชนและประชาธิปไตยชุมชน) ระบบภาษี สวัสดิการ ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ระบบการศึกษา ปัญหาสังคม และผลกระทบจากนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐ

http://images.thaiza.com/106/106_20081127110535..jpg

Download (PDF, 65KB)

Comments are closed.