โดย:สมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป
วันที่:July 6, 2012

ผลจากการจัดสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด และระดับภาคทั้ง 5 ภาค 1 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2554
เครือข่ายมีมติในสองด้าน ด้านหนึ่งคือสิ่งที่เครือข่ายจะขับเคลื่อนกันเองเพื่อจัดการตนเอง อีกด้านคือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนามาจากประเด็นปัญหาต่างๆ รวม 15 ประเด็น

http://p-power.org/images/news/ปราชญ์ชาวบ้าน.jpg

Download (PDF, 90KB)

Comments are closed.