โดย:ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
วันที่:July 4, 2012

จำเป็นต้องให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม นี้คือ “ยุติธรรมชุมชน” ยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้นในสังคมไทยเนิ่นนาน นับตั้งแต่สังคมไพร่ สังคมศักดินารวมศูนย์ หรือประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ต้องทำคือปรับปรุงฟื้นฟูขึ้นใหม่ มองหาระบบงานยุติธรรมทางเลือก คู่ขนานไปกับระบบกระแสหลัก เพื่อเป็นคำตอบให้กับสังคม

http://oaklandlocal.com/sites/default/files/i/restorejustice.jpg

Download (PDF, 35KB)

Comments are closed.