โดย:ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
วันที่:July 16, 2012

ผู้เขียนบอกเล่าบทความของ นพ.ประเวศ วะสี เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา: ทางเลือกหรือทางรอดของสังคม?” เพราะเห็นว่าทรงคุณค่า และสะท้อนถึงปัญหาการศึกษาไทยที่รับจากตะวันตก เมื่อรับมาแล้วก็เน้นไปที่การท่องจำ แต่ไม่เน้นการเรียนรู้รากเหง้า จนสร้างความเสียหายให้กับสังคมไทย

http://www.bntschool.com/_files_school/23100783/webboard/23100783_0_20120305-105833.jpg

Download (PDF, 63KB)

Comments are closed.