โดย:ประเวศ วะสี
วันที่:July 14, 2012

“มหาวิทยาลัยเป็นขุมพลังทางปัญญาขนาดใหญ่ที่สุด ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่ง มีนิสิตนักศึกษารวมกว่าหนึ่งแสนคน มีอาจารย์นักวิจัย บุคลากรต่างๆ เป็นขุมพลังที่จะแก้วิกฤตชาติ และขณะนี้ชาติวิกฤตที่สุดแล้ว คำถามก็คือว่ามหาวิทยาลัยจะใช้พลังของตนในการแก้วิกฤตชาติได้อย่างไร”

http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2253908

Download (PDF, 88KB)

Comments are closed.