โดย:วรากรณ์ สามโกเศส
วันที่:July 14, 2012

นำเสนอสถิติด้านการศึกษา อาทิ จำนวนโรงเรียนของ สพฐ. งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐ จำนวนนักเรียน รวมถึงสถิติของระดับอุดมศึกษา พร้อมขยายจากตัวเลขสถิติ เป็นบทวิเคราะห์ถึงสภาพการศึกษา

http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/studen(3).jpg

Download (PDF, 44KB)

Comments are closed.