โดย:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่:July 16, 2012

ศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการศึกษา กับ 14 ประเทศ คือ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย แคนาดา ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยดูในด้าน โอกาส ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา สุดท้ายคือเสนอข้อเสนอแนะ

http://www.publicagenda.org/files/images/education_front.jpg

Download (PDF, 951KB)

Comments are closed.