โดย:ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
วันที่:July 7, 2012

“จากภาวะเศรษฐกิจล่มจม สู่สังคมสวัสดิการและธนาคารลูกจ้าง บนเส้นทาง 1 ทศวรรษ”
เริ่มต้นจากคำถามว่าคนจนคือใครและทำไมเขาถึงยากจน นำไปสู่การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติผ่านทางรัฐบาล เพื่อสร้างสังคมสวัสดิการ อีกด้านหนึ่งก็สร้างสังคมสวัสดิการผ่านทาง สสส. ในโครงการสังคมเพื่อน

http://www.thaigreenmarket.com/backend/cmsimg/cmsext199.jpg

Download (PDF, 1.68MB)

Comments are closed.