โดย:อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
วันที่:August 11, 2012

เหตุการณ์นํ้าท่วม นํ้าแล้ง และดินโคลนถล่ม กำลังส่งสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยจะปล่อยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างไร้ทิศทางอย่างนี้หรือ? ให้ใครก็ตามที่มีเงิน เศรษฐีต่างชาติ นักการเมือง หรืออดีตข้าราชการผู้ใหญ่ สามารถใช้เงินวิ่งเต้นทำอะไรก็ได้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและให้ประเทศต้องรับภาระความเสียหาย กรณีนํ้าท่วมประเทศไทยที่สร้างความสูญเสียมหาศาลถูกอ้างเสมอว่าเกิดขึ้นเพราะฝนตกชุกฝนตกมาก แต่แท้จริงแล้ว ต้นตอสำคัญของนํ้าท่วมคือการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท จากการแสวงหาประโยชน์

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344302799&grpid=00&catid=00

Download (PDF, 127KB)

Comments are closed.