โดย:เบญจา ศิลารักษ์
วันที่:July 29, 2012

ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณตามแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ (Mega Project) ในช่วงปี 2549-2552 ในการบริหารจัดการน้ำตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอจำนวน 2.4 แสนล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12 ของงบประมาณการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ทั้งหมด ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะดำเนินการทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยกำหนดแนวทางการจัดการลุ่มน้ำตั้งแต่การจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ที่มา: http://www.intania.com/forum/forum_postpop.asp?FID=3&TID=373&PN=3&TPN=206

Download (PDF, 72KB)

Comments are closed.