โดย:เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้
วันที่:July 5, 2012

6 ประเด็นหลักของคนไทยพลัดถิ่น หนึ่ง การถูกดูถูก สอง เจ้าหน้าที่รัฐเอารัดเอาเปรียบ สาม ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมของรัฐ สี่ การถูกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ห้า การถูกจำกัดสิทธิการเคลื่อนที่ หก การถูกจำกัดสิทธิในการทำธุรกรรม

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/085/265/original_camp4.jpg?1285886217

Download (PDF, 52KB)

Comments are closed.