เนื้อหาการเสวนาตรวจสอบแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: เวทีผู้ใช้กฎหมาย-ศาล วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ที่มา: http://news.nipa.co.th/news.action?newsid=158163

Download (PDF, 229KB)

Comments are closed.