“เลือก 7 ผู้ทรงคุณวุฒินั่งบอร์ด สปสช. สายเอ็นจีโอร่วงระนาว คาดส่งผลต่อแนวทางบริหารงาน ด้าน ‘สมาพันธ์แพทย์ฯ’ จี้ ‘วิทยา’ ปลดหมอวิชัย ชี้ผลประโยชน์ทับซ้อน นั่งเป็นกรรมการหลายบอร์ด”

http://www.nep.go.th/upload/modWhatsnew/small_tn-149-257.jpg

Download (PDF, 29KB)

Comments are closed.