โดย:สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
วันที่:July 29, 2012

ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนาความสูญเสียให้คนไทยจานวนมาก ปัญหาน้ำท่วมโยงกับเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมในการจัดการน้ำ ทั้งในเชิงเทคนิค สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย หากสังคมไทยได้เรียนรู้ผ่านความวิกฤติในครั้งนี้อย่างจริงจัง ก็ถือได้ว่าเราสามารถแปรวิกฤติที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก

ที่มา: http://www.siamintelligence.com/yingluck-disclose-master-plan/

Download (PDF, 297KB)

Comments are closed.