โดย:PPVoice.org
วันที่:August 17, 2012

ไม่ว่าจะเป็นต้นจากที่กำลังจะถูกพลัดพรากไปจากชุมชนตำบลลำเลียง การไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง กระทั่งไม่มีบัตรประชาชนของชาวมอแกนแห่งเกาะเหลา การไถป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของชาวห้วยน้ำขาวโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือการรุกคืบของอวนรุนอวนลากที่เข้ามาทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรชายฝั่งของชาวเกาะพระทอง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สิทธิชุมชนเพื่อปกปักรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นจากการรุกรานของรัฐ ทุน และอื่นๆ

ที่มา: http://ppvoice2009.thainhf.org/index.php?module=article&show=detail&id=1089

Download (PDF, 78KB)

Comments are closed.