รายงานชิ้นนี้ว่าด้วยกรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชน 7 กรณีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง) อำเภอเมือง, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งใส อำเภอสิชล, ศูนย์สาธิตและพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมชุมชนบ้านบางยิ่ว อำเภอเชียรใหญ่, กองทุนหมู่บ้านบ้านตาหมอ อำเภอลานสกา, กองทุนชุมชนบ้านไสรักษ์ กิ่งอำเภอนบพิตำ, ธนาคารหมู่บ้านบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง

ที่มาภาพ: http://www.thaitambon.com/tambon/tpubdesc.asp?ID=800120

Download (PDF, 1.08MB)

Comments are closed.