เอกสารประกอบการสัมนา Thaipublica Forum ครั้งพิเศษ “ปฏิรูปโครงสร้างภาษีไทย เพื่อไทยหรือเพื่อใคร” โดยนาย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยความท้าทาย และก้าวต่อไปของกรมสรรพากร ติดตามรายงานเนื้อหาการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่ http://v-reform.org/v-report/reform-tax-structure-for-whom/ หรือ http://thaipublica.org/2013/03/thaipublica-forum-2013-1/

Download (PDF, 1.55MB)

Comments are closed.