โดย:
วันที่:July 1, 2012

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3: การคืนความเป็นธรรมกับประชาชนกรณีที่ดินและทรัพยากร

ที่มาภาพ: http://prachatai.com/journal/2010/11/32044

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed.