โดย:
วันที่:July 1, 2012

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 5: การสร้างระบบหลักประกันในการดำรงชีพและระบบสังคมที่สร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ

ที่มาภาพ: http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9550000046598

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed.