เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2: โครงสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มาภาพ: http://dungtinteetee.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed.