ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344489633&grpid=03&catid=03

ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344489633&grpid=03&catid=03

มติสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น: การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย เพื่อลดการผูกขาด และสนับสนุนการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย

Download (PDF, 244KB)

เอกสารหลักสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น: การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย เพื่อลดการผูกขาด และสนับสนุนการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย

Download (PDF, 347KB)

Comments are closed.