ที่มาภาพ: http://www.ftawatch.org/all/editor/18067

ที่มาภาพ: http://www.ftawatch.org/all/editor/18067

มติสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น: การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการที่ดินและทรัพยากร

Download (PDF, 476KB)

Comments are closed.