โดย:
วันที่:December 4, 2013
ประเภท: Uncategorized
ป้ายคำ:, , , , , , , ,

มติและเอกสารหลักสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 (ฉบับสมบูรณ์)

2

Download (PDF, 3.07MB)

(รูปประกอบจาก http://voicelabour.org/พ-ร-บ-ประกันสังคมผ่านมติ/

Comments are closed.