โดย:
วันที่:December 4, 2013
ประเภท: Uncategorized
ป้ายคำ:, , , , , , , , ,

มติและเอกสารหลักสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 (ฉบับสมบูรณ์)

3

Download (PDF, 1.38MB)

(รูปประกอบจาก http://www.isranews.org/2012/เรื่องเด่น/191-thaireform/21524-สมัชชาปฏิรูป-3-ปี-กลั่น-21-ประเด็นมอบเป็นสมบัติทางปัญญาของชาติ.html)

Comments are closed.