V-Radio

V-Radio ตอน 24: เมืองในฝัน ที่มั่นประเทศไทย ของนิ้วกลม

V-Radio ตอนนี้ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ นิ้วกลม เปิดเป้บรรจุประสบการณ์และแง่คิดที่ได้มาจากการเดินทางไปหลากเมืองหลายประเทศ เพื่อทบทวน ‘บ้านเขา’ ก่อนย้อนกลับมาส่องดู ‘บ้านเรา’

เชิญท่านผู้ฟังร่วมเดินทางจากซิดนีย์ โตเกียว โคเปนเฮเกน จนถึงเมือง ‘มั่วๆ’ แบบกรุงเทพฯ และตรวจภายในเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเสรีภาพ, ความหลากหลาย, ความเป็นธรรม, สวัสดิการสังคม, ฯลฯ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเมืองเหล่านั้นได้ ใน V-Radio ตอนนี้

Play

V-Radio ตอน 23: สำรวจเส้นทางการเขยื้อนภูเขากับหมอประเวศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย รายการ V-Radio ตอนที่ 23 เชิญท่านผู้ฟังพบปะคุณหมอประเวศ ผู้ซึ่งมีเส้นทางชีวิตผูกพันอยู่กับเส้นทางสายปฏิรูป และยืนยันเสมอมาว่าประเทศเรากำลังป่วยหนัก เพื่อพูดคุยเรื่องราวการปฏิรูปประเทศไทย ไล่ย้อนไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ปัญหาตลอดกาล และแนวทางแก้ไข เรื่อยมาจนถึงโจทย์สำคัญในมุมมองของสมัชชาปฏิรูป และการทำงานท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

ร่วมทบทวนเส้นทางสายปฏิรูป สรุปบทเรียน และค้นหาปลายทางของบ้านเมืองร่วมกันได้ใน V-Radio ตอนนี้

Play

V-Radio ตอน 22: น้ำยาของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการจัดการกับเอกชนรายใหญ่ที่ใช้อำนาจเหนือตลาดเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงเอารัดเอาเปรียบภาคเอกชนด้วยกันเอง

ในต่างประเทศ การมีกฎหมาย Antitrust law และบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นปัจจัยที่ขาดเสียไม่ได้ในการสร้างตลาดที่เสรีและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามในกรณีประเทศไทย แม้จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ามาตั้งแต่ปี 2542 แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฎว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่เคยแสดงน้ำยาเลยสักครั้งเดียว

ร่วมทำความเข้าใจสภาพปัญหา ค้นแนวทางปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใน V-Radio ตอนนี้

Play

V-Radio ตอน 21: ติดตามมติสมัชชา ติดตามเส้นทางปฏิรูปประเทศไทย กับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาร่วมกันทบทวนเส้นทางการปฏิรูปที่ผ่านมา เพื่อค้นหาก้าวต่อไป

V-Radio ตอนนี้ พบกับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย มาพูดคุยสะท้อนให้เห็นเส้นทางของมติสมัชชาปฏิรูปตั้งแต่ต้นทางเรื่อยไปถึงปลายทาง

เชิญติดตามเรื่องราวการผลักดันมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย การทำงานร่วมกันระหว่างกับภาคประชาชน ข้าราชการ นักการเมือง และร่วมค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความสำเร็จและอะไรคือ ‘ตอ’ ที่มติสมัชชาปฏิรูปต้องประสบระหว่างเส้นทางได้ที่นี้

Play

V-Radio ตอน 20: คุยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คุ้ยความรับผิดชอบของครู

บ่นกันแล้วบ่นกันอีก แต่ไปไม่ถึงไหนเสียที

V-Radio ตอนนี้จึงชวนท่านผูู้ฟังร่วมพูดคุยเรื่องการศึกษาอีกครั้ง กับศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ผู้ซึ่งเกาะติดวิจัยประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันค้นหาข้อเสนอรูปธรรมในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ทั้งในแง่หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อสอบ ครู ระบบงบประมาณ และระบบประเมิน

เชิญร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการนำพาระบบการศึกษาไทยก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ต้องการเด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และคิดเชิงวิพากษ์มากกว่าเด็กขยันท่องตำรา และร่วมคุ้ยหาแนวทางสร้างระบบความรับผิดชอบของครูให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่กล่าวไป ได้ใน V-Radio ตอนนี้

Play

V-Radio ตอน 19: จับตาการปฏิรูปสื่อ จับตา กสทช.

การเกิดขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 คือก้าวใหญ่บนเส้นทางการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย แต่ยังไม่ใช่ก้าวสุดท้าย และยังไม่แน่ใจด้วยว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

พบกับวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะทำงานโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ประมวลสรุปบทบาทการกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช. ว่ามีความเสรีเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย และมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคมากแค่ไหน ตั้งแต่เรื่องการประมูลคลื่น 3G การขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz และการประมูลคลื่นทีวีดิจิตอล

Play

V-Radio ตอน 18: อาเซียนของคนตัวเล็กตัวน้อย

ร่วมพูดคุยกับวีรฉัตร แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาภาคเอกชน องค์กร EarthRights School Mekong เกี่ยวกับเรื่องราว ความร่วมมือ และประสบการณ์ข้ามชาติ (ก่อนเกิดประชาคมอาเซียน) ของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยเรียบเลาะแม่น้ำโขง ในการต่อสู้กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นธรรม และการแย่งชิงทรัพยากรจากมือคนเบื้องล่างสู่เบื้องบน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างเบื้องหลังปรากฎการณ์ และทิศทางที่ควรก้าวไปของขบวนการ NGOs ในปัจจุบัน

ค้นหาคำตอบได้ใน V-Radio ตอนนี้ว่าเหตุใดเราจึงควรก้าวพ้นวิธีมองปัญหาแบบ ‘ขาว-ดำ’ ไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างประชาสังคมกับรัฐรวมถึงฉวยใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ ทำไมในปัจจุบันจึงเป็นยุคที่ NGOs ต้องสู้ด้วยข้อมูลและเหตุผล “ไม่ใช่เอะอะไรก็ม็อบ”

และที่สำคัญ ทำไมเราทุกคนจึง “มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งไม่ว่าในนามส่วนตัวหรือในนามชนชั้น”

Play

V-Radio ตอน 17: ตลาดทุนกับความเป็นธรรม

เชื่อหรือไม่ ว่าจริงๆ แล้วหุ้นไม่ได้มีไว้ปั่น

แต่ตลาดทุนที่ดีคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน รวมถึงเป็นทางเลือกการออมเงินของประชาชน

แต่ใครก็รู้ว่าในบ้านเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ร่วมพูดคุยกับสฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการ นักเขียน นักแปลชื่อดัง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปตลาดทุนเพื่อสร้างความเป็นธรรม

Play

V-Radio ตอน 16: การเงินชุมชน ความมั่นคงจากฐานราก

การเงินชุมชนคือแนวทางสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้คนในประเทศ เนื่องจากองค์กรการเงินและกองทุนที่เกิดขึ้น จะทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินกู้ ส่งเสริมให้เกิดการออม รวมถึงอาจนำไปสู่การลงทุนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวิถีชุมชน

V-Radio ตอนนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ มาพูดคุยเกี่ยวกับความหมาย ที่มาที่ไป ความเบ่งบาน และข้อจำกัดของการเงินชุมชนในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการส่งเสริมทีส่วนกลางสามารถทำเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การเงินชุมชน

Play

V-Radio ตอน 15: ท่วม แล้ง แย่งชิง วิกฤติน้ำกับการจัดการอย่างเป็นระบบ

รศ.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกเล่าปัญหาเรื่องน้ำในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเกิน น้ำขาด การแย่งชิงน้ำระหว่างภาคส่วนต่างๆ ก่อนจะพูดคุยกันถึงทางออกในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านการกระจายอำนาจ เปิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง แล้วบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาจากฐานราก

ทั้งหมดนี้ เพื่อนำพาประเทศของเราก้าวสู่แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นธรรมและยั่งยืน

Play

V-Radio ตอน 14: ความสูงความต่ำของการศึกษาไทย

ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมทางการศึกษาเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนัก

อาจเพราะเรามุ่งให้ความสำคัญแต่ประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งเห็นได้ง่ายและชัดกว่า หรือเพราะเราคิดว่าการมีทั้งนโยบายเรียนฟรีและแจกแท็ปเล็ตสำหรับทุกคน แปลว่าเราข้ามพ้นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมาแล้ว

จริงหรือ?

ร่วมรับฟังผลสำรวจความสูงต่ำของการศึกษาไทย โดยอาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักเศรษฐศาสตร์หนุ่่มไฟแรง แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า (ธนบุรี) บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ทั้งความเหลื่อมล้ำที่วัดได้เห็นด้วยตา กับความเหลื่อมล้ำที่ไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณ แต่เห็นได้ด้วยใจ

Play

V-Radio ตอน 13: สรุปบทเรียนสามปีสมัชชาปฏิรูปกับ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสองชุดเพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย มีวาระการทำงานสามปี

ชุดหนึ่งที่ยุติบทบาทไปหลังทำงานครบหนึ่งปี คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน

อีกหนึ่งคือคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี นพ.ประเวศ วะสีเป็นประธาน มีแนวทางการทำงานหลักคือการจัดตั้งสมัชชาจังหวัดและสมัชชาระดับประเทศเพื่อระดมข้อเสนอและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คือผู้มีบทบาทสำคัญทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคณะกรรมการสมัชชา โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและจัดการความรู้สนับสนุนคณะกรรมการใหญ่และสนับสนุนการปฏิรูประยะยาว

ปัจจุบัน คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปมีอายุการทำงานย่างเข้าสู่ปีสุดท้าย ทีมงานเว็บไซต์ V-Reform จึงเข้าพบคุณหมอสมศักดิ์เพื่อชวนคุณหมอสรุปบทเรียนของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

ซึ่งแน่นอนว่าบทเรียนดังกล่าวถือเป็นบทเรียนของสังคมไทยด้วยเช่นกัน

Play

V-Radio ตอน 12: ผลได้ของคนไทย จากภาษีผลได้จากทุน

คนจนเล่นหวยต้องจ่ายภาษี แต่คนรวยเล่นหุ้นไม่ต้องจ่ายภาษี

ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาชวยคุยเรื่อง ‘ภาษีผลได้จากทุน’ (Capital gain tax) ภาษีที่
คนรวยเล่นหุ้นในประเทศไทยไม่ต้องจ่าย

ร่วมติดตามว่าภาษีผลได้จากทุนคืออะไร จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร และ ภาษีจะสร้างผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนจริงหรือไม่ ได้ที่นี่

Play

V-Radio ตอน 11: พลังงานหมุนเวียน ทางเลือกและทางรอด

โลกจะอยู่ต่อไปอย่างไร เมื่อเชื้อเพลิงฟอสซิลที่้เราใช้ขับเคลื่อนสังคมมนุษย์มากว่า 200 ปีกำลังถึงทางตัน

คุณศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ชวนเราพูดคุยถึงพลังงานหมุนเวียน ทางเลือกในการขับเคลื่อนสังคมอย่างเป็นมิตรกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ ในโลกยุคน้ำมันไม่ใช่คำตอบ

ร่วมสำรวจสถานการณ์พลังงานระดับโลก ความหมายและความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างจากประเทศ รวมถึงสถานการณ์ โอกาส และข้อจำกัดเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในบ้านเรา

Play

V-Radio ตอน 10: เคลียร์ปัญหาค่าแรง

ในเมื่อแรงงานก็เป็นมนุษย์ที่ต้องกินต้องอยู่และต้องการชีวิตที่ดี ทำไมการขึ้นค่าแรงจึงถูกต่อต้านจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย อะไรคือสาเหตุของความติดขัดในปัจจุบัน

ร่วมเคลียร์ปัญหาค่าแรงกับอาจารย์พรเทพ เบญญาิภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อเศรษฐกิจไทย

ติดตามแนวคิด ‘ค่าแรงเพื่อชีวิต’ สถานการณ์ค่าแรงในประเทศไทย และค้นหาคำตอบว่านโยบายขึ้นค่าแรงสร้างผลกระทบในทางเลวร้ายแต่จริงหรือไม่ ใน V-Radio ตอนนี้

Play

V-Radio ตอน 09: จากเจ็ฟฟรี่ ซาคส์ ถึง ริชาร์ด วิลกินสัน กับแนวคิดใหม่ว่าด้วยการพัฒนา

เมื่อพูดถึงการพัฒนา มีอะไรอีกหลายอย่างที่มากไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจ

กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ และ ภัทชา ด้วงกลัด พาคุณร่วมสำรวจแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เจ็ฟฟรี่ ซาคส์ ซึ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเติม ‘การกำกับดูแล’ เข้าไปเป็นขาหนึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนในมนุษย์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อด้วยบทสำรวจ ‘ความไม่เท่าเทียม’ ของริชาร์ วิลกินสัน ที่มุ่งชี้ให้เห็นว่า ความเท่าเทียมสำคัญอย่างไรต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

Play

V-Radio ตอน 08: รถ จักรยาน ถนน กับความติดขัดบนหนทางประชาธิปไตย

ปัญหาจราจรน่าจะเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ทีคนเมืองใหญ่ต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม ปัญหาจราจรไม่ใช่ปัญหาเรื่องการจัดการเท่านั้น หากแต่สะท้อนให้เห็นถึงหนทางประชาธิปไตยในที่แห่งนั้นด้วย

ร่วมถกเถียงและทบทวนนิยามประชาธิปไตยไทยผ่านสภาพปัญหาการจรารรในกรุงเทพ พร้อมกับสำรวจแนวทางแก้ไขในต่างประเทศที่สนใจได้ใน V-Radio ตอน 08: รถ จักรยาน ถนน กับความติดขัดบนหนทางประชาธิปไตย

Play

V-Radio ตอน 07: อนาคตประกันสังคมไทย

ระบบประกันสังคม คือสวัสดิการที่มีความสำคัญต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งมีจำนวนเกือบสิบล้านคนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวตั้งอยู่บนความเปราะบางหลายประการ ได้แก่ ปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์วิธีการเรียกเก็บและจ่ายเงินที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ ในอนาคตประเทศไทยยังมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่วัยแรงงานมีสัดส่วนต่ำกว่าคนแก่ จึงยากที่เงินสมทบจะเพียงพอต่อภาระเงินบำนาญ

ร่วมสำรวจปัญหาและทางออก ผ่านการสนทนากับ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) ผู้ที่กัดติดประเด็นดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

Play

V-Radio ตอน 06: ผู้ชนะในวิกฤติเศรษฐกิจ

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2007 คือจุดเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งลุกลาจากอเมริกา สู่ยุโรป และกลายเป็นโรคเรื้อรังที่ยังรักษาไม่หายจวบจนปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติครั้งใหญ่กลับมีผู้ชนะ และโลกเราจะเหลื่อมล้ำหรือร้อนขึ้นหรือไม่ หากผู้ชนะเหล่านั้น คือ คนรวยระเบิด หรือผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อน

หาคำตอบได้ใน V-Radio ตอน 06: ผู้ชนะในวิกฤติเศรษฐกิจ

Play

V-Radio ตอน 05: ทำไมต้องปฏิรูปที่ดิน

ที่ดินคือทรัพยากรสาธารณะที่่ไม่ควรถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทุกวันนี้ สถานการณ์การถือครองที่ดินในประเทศไทยกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ ที่ดินไหลตามทุนไปกระจุกตัวอยู่ในมือคนรวยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ แต่ต้องการสะสมความมั่งคั่ง

สภาพปัญหาข้างต้นทำให้ที่ดินกว่า 320 ล้านไร่ ไม่เพียงพอสำหรับคนไทย 65 ล้านคน

ติดตามสถานการณ์และเหตุผลที่เราควรสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินได้ใน V-Radio ตอน 05 ‘ทำไมต้องปฏิรูปที่ดิน’

Play
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >