เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย รายการ V-Radio ตอนที่ 23 เชิญท่านผู้ฟังพบปะคุณหมอประเวศ ผู้ซึ่งมีเส้นทางชีวิตผูกพันอยู่กับเส้นทางสายปฏิรูป และยืนยันเสมอมาว่าประเทศเรากำลังป่วยหนัก เพื่อพูดคุยเรื่องราวการปฏิรูปประเทศไทย ไล่ย้อนไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ปัญหาตลอดกาล และแนวทางแก้ไข เรื่อยมาจนถึงโจทย์สำคัญในมุมมองของสมัชชาปฏิรูป และการทำงานท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

ร่วมทบทวนเส้นทางสายปฏิรูป สรุปบทเรียน และค้นหาปลายทางของบ้านเมืองร่วมกันได้ใน V-Radio ตอนนี้

นพ.ประเวศ วะสี

ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับปรับปรุง (ถอดความ) ได้ที่นี่

สัมภาษณ์: หมอประเวศเล่าเรื่องปฏิรูป (ตอนที่ 1 ประวัติศาสตร์การเขยื้อนภูเขา)
สัมภาษณ์: หมอประเวศเล่าเรื่องปฏิรูป (ตอนที่ 2 สังคมเข้มแข็งคือปัจจัยชี้ขาดอนาคตประเทศ)
สัมภาษณ์: หมอประเวศเล่าเรื่องปฏิรูป (ตอนที่ 3 จุดยืนสมัชชาปฏิรูป)

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.